Пользовательское соглашение

Публічний договір

(публічна оферта)

Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОВ ЕНРІО» (далі - Компанія) необмеженому колу фізичних осіб на наданняінформаційних-послуг доступу до Сервісів (далі - Послуга); та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України. та інших законів і нормативно-правових актів України.

Цей Договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх фізичних осіб. Факт ініціювання фізичною особою переказу коштів (шляхом натиснення кнопки «Сплатити») засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить, що фізична особа розуміє значення своїх дій, всі умови Договору їй зрозумілі, вона не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п. і з цього моменту визначається як Платник.

ТЕРМІНИ
1.1. З метою однозначного трактування терміни, наведені нижче, використовуються в такому значенні:
1.1.1. Сайт (Платформа)– Інтернен-сайт розміщений в мережі Інтернет за адресою:   https://itoutsource.biz, на якому розташовані відповідні Сервіси та методи оплати за користування Сервісами.
1.1.2. Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 3 Договору. Акцептом Оферти укладається Договір.
1.1.3. Сервіс– онлайн-сервіс (Онлайн – ігри, соціальні мережі), що розміщений в мережі Інтернет за адресою на сайті &nbsphttps://itoutsource.biz.
1.1.4. Послуги– перелік послуг, що надаються Виконавцем Користувачу шляхом надання можливості поповнити ігровий аккаунт в онлайн-грі, безпосередньо через Сервіс Виконавця. Перелік послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором, включає наступні послуги:
1) забезпечення Користувача можливістю користування Сервісом онлайн для поповнення аккаунту Сервісу запропонованими методами, чи без реєстрації на сайті, так і з реєстрацією аккаунту користувача, що дає додаткові можливості.
2) роботу зі зверненнями Користувача щодо можливих помилок в функціонуванні Сервісу, шляхом взаємодії з постачальниками Сервісів;
3) консультування Користувачаз питань щодо можливостей Сервісу та роботі з ним.
1.1.5. Користувач– фізична або юридична особа, що зареєструвалася на Сторінці реєстрації в якості користувача послуг з наданням їй коду ідентифікації (логіну). Користувач, з метою використання Послуг на умовах Договору.
1.1.6. Програмне забезпечення (ПЗ)- Програмно – технічне забезпечення, за допомогою якого здійснюється інформаційно-технічна взаємодія між Виконавцем та постачальниками Сервісів.
1.1.7. Виконавець (Оператор) -  ТОВ  «ЕНРІО», яке надає інформаційно-технічні послуги, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-вузлах для здійснення оплати Сервісів шляхом інтеграції через  Сайту.
1.1.8. Виконавець /Користувачразом іменуються Сторони.
1.2. В Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1.1 Договору. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається: в першу чергу – законодавством України.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1.         Предметом Договору є надання Виконавцем Користувачу змоги зкористатися Платформою для поповнення Сервісів шляхом погодження з правилами  вказаними в цьому Договорі. А також наданням Виконавцем Користувачу  доступу до сервісів  Платформи.
2.2.         Ціна Договору визначається оплаченим Користувачемпротягом дії Договору переліком Сервісів, обраних Користувачем, розміщених Виконавцем в мережі Інтернет за адресою: https://itoutsource.biz
УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1.         Користувач зобов’язаний до прийняття умовДоговору ознайомитись з цимиумовами Договору та тарифними планамипри поповненні одним із методів, що розміщені Виконавцем на Сайті.
3.2.         Користувач самостійно несе відповідальність за забезпечення конфіденційності реєстраційних даних (логінів, паролів) Користувача. Всі дії, виконані з використанням логінів, паролів Користувача, вважаються виконаними Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за дії, що виконані з використанням логінів, паролів Користувача. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання логінів, паролів Користувача третіми особами.
3.3.Приймаючи умови цього Договору, Користувач відмовляється від будь-яких претензій на адресу Виконавця, якщо інформація, зазначена під час поповнення аккаунту, не відповідає його конкретним цілям і очікуванням.
3.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити Користувачеві доступ до Платформи (повністю або частково) в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого. Якщо за Користувачем помічені ознаки шахрайства. 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов’язаний:
4.1.         Надавати Користувачу Послугиз можливості поповнення аккаунтів Сервісіву відповідності з Договором та тарифним планом, який встановлено відповідно до методу поповненя аккаунту шляхом взаємодії з Сервісами (постачальниками послуг)
4.2.         При наданні послуг за Договором забезпечити можливість доступу Користувача до функціональних можливостей Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням логінів і паролів Користувача, при цьому Виконавець не несе відповідальності у випадку неможливості використання Користувачем функціональних можливостей Сервісу з причин, що не залежать від Виконавця.
4.3.         Тимчасово призупинитидоступ донадання КлієнтуПослуг через технічні або інші причини, що заважають наданню Послуг на час ліквідації таких причин.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
5.1.     Користувач має право на належне отримання Послуги.
5.2.         Користувач погоджується не використовувати Сайт для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сайту.
ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВИКОНАВЦЯТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
6.1.         Користувач визнає та погоджується з тим, що Сервіс та всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію та захищені законом. Ні сам Користувач, ні інші особи за сприяння Користувача не будуть копіювати та змінювати програмне забезпечення Сервісу; створювати програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; втручатися в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм, аккаунтів та паролів Користувачів.
7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
7.1.         Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://itoutsource.biz діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
8.1.         Користувачпогоджується і визнає, що внесення змін до оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Користувачемі Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти.
8.2.         Відзив оферти не припиняє дію укладеного і діючого Договору між Користувачемі Виконавцем.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
9.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
9.2. Користувач розуміє та погоджується, що Виконавець не несе жодної відповідальності за зміст інформації, розміщеної Користувачем на Сайті. Користувач повністю відповідає за весь зміст інформації, яку він розміщує, відправляє, передає або будь-яким чином робить доступною за допомогою Сервісу.
9.3. Користувач розуміє та погоджується, що Виконавець здійснює все належне для забезпечення якісного надання Послуг. При цьому, Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Користувачем за втрату, пошкодження або недоступність інформації, яка була розміщена Користувачем на Сайті
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Будь-які повідомлення по Договору можуть направлятися КористувачемВиконавцю на адресу електронної пошти, вказану на Сайті.
10.2. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.
10.3. Користувачнадає згоду Виконавцю на обробку та використання персональних даних, які можливо стануть йому відомі при виконанні умов Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
10.4. Для виконання умов цього Договору, Виконавець має право залучати третіх осіб.

Контактна інформація Компанії:
місцезнаходження: Україна, 01103, Київ, Печерський р-н, вул.Кіквідзе, буд.5, оф.1
тел. +38 (063) 4342476
ел.пошта: support@itoutsource.biz
 
Дата останніх змін «01» грудня2018р.